Polityka Prywatności

Informacja o wykorzystywaniu danych

Jesteśmy (Orange Polska S.A) administratorem danych osobowych
abonentów zamawiających usługę „Bezpieczne Dziecko w Sieci”

Podanie danych przy rejestracji w usłudze nie jest obowiązkiem
ustawowym, ale wynika z przyjętych przez nas zasad działania
usługi (bez podania tych danych, nie będziemy mogli stworzyć
Państwa konta w usłudze). W szczególności numer telefonu służy do
uwierzytelnienia Państwa jako naszych abonentów, a adres e-mail do
przekazywania powiadomień określonych w Regulaminie usługi
(podstawa prawna: wykonanie umowy).

Oprócz tego po aktywacji usługi pozyskujemy informacje o wybranych
przez Państwa urządzeniach, z których połączenia z internetem mają
być objęte działaniem usługi. Informacje te służą do zapewnienia
zgodności liczby urządzeń, na których korzystają Państwo z usługi,
z limitami wynikającymi z regulaminu (podstawa prawna: wykonanie
umowy). W związku z korzystaniem z usługi, możemy podejmować w
sposób w pełni automatyczny decyzje na temat:

a) umożliwienia Państwu nabycia lub przedłużenia usługi (w
granicach określonych regulaminem). Decyzja taka będzie oparta w
szczególności o posiadane przez nas informacje o Państwa
zadłużeniu u nas, o wysokości Państwa abonamentu, o wartości
innych zamówień dokonanych przez Państwa u nas oraz o stosowanych
przez nas limitach
(podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy).

b) na zasadach zgodnych z regulaminem usługi i Państwa
ustawieniami w usłudze – zablokowania dostępu do określonych stron
wybieranych z urządzenia, z którego połączenia z internetem są
objęte działaniem usługi.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z wynikiem automatycznej decyzji,
mogą nas Państwo o tym poinformować i poprosić o powtórną
weryfikację z udziałem naszego pracownika. Przy uruchamianiu
usługi poprzez stronę internetową lub aplikację możemy poprosić
Państwa o wyrażenie zgód. Wyrażone zgody można cofnąć w każdej
chwili, co nie ma wpływu na zgodność z prawem działań wykonanych w
oparciu o te zgody przed ich cofnięciem.

W szczególności możemy prosić o udzielenie zgody na umieszczanie w
Państwa urządzeniach i uzyskiwanie dostępu do plików cookie w celu
ulepszenia usługi, aplikacji i naprawiania stwierdzonych błędów.
Zgodę wycofuje się poprzez ustawienia konta w usłudze.

W pozostałym zakresie do przetwarzania Państwa danych osobowych w
związku z usługą będą miały zastosowanie informacje ze strony
www.orange.pl/mojedane (w odpowiedniej zakładce dotyczącej rodzaju
umowy, jaka łączy Państwa z nami). Na stronie tej znajdą Państwo
m.in. informacje na temat przysługujących Państwu praw i sposób
skorzystania z nich, celów przetwarzania danych, przypadków
przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbiorców
danych, a także nasze dane kontaktowe.